English | 简体中文 | 繁體中文 | Español | 日本語 | 한국어 | ภาษาไทย | Indonesian | Tiếng Việt
Thông tin bồi thường bảo hiểm
          Làm cách nào để biết được tình trạng của yêu cầu bồi thường?
         Làm thế nào để nộp đơn yêu cầu bồi thường?
         Làm thế nào để yêu cầu bồi thường đối với các đơn thuốc?
         Làm thế nào tôi có thể nhận được một mẫu đơn yêu cầu bồi thường?
          Sẽ mất bao lâu để xử lý yêu cầu bồi thường của tôi?
         Tại sao yêu cầu bồi thường của tôi chỉ được thanh toán một phần hoặc bị từ chối?
          Tại sao tôi lại nhận được một hóa đơn qua bưu điện?
Làm thế nào để biết được tình trạng yêu cầu bồi thường của tôi?

For all claims and benefit inquires please contact PSI Benefits at 1-888-302-6182 or email customerservice@uhcsr.com.

You can also log on OR create your UnitedHealthcare account at: https://www.uhcsr.com/SelfServiceSupport/Students/myAccount/.

 Làm thế nào để nộp đơn yêu cầu bồi thường? ∧ Đầu trang ∧ 

Khi bạn tới một Bác sĩ / Bệnh viện trong cùng mạng, hãy xuất trình thẻ y tế PSI của bạn và đưa cho họ đơn yêu cầu bồi thường để nhà cung cấp biết mà làm hóa đơn cho chúng tôi. Nếu bạn nhận được một hóa đơn từ nhà cung cấp, hãy kiểm tra lại hóa đơn đó để đảm bảo rằng nó không phải là một bản báo cáo thông tin đơn thuần. Hầu hết các nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn một bản báo cáo hiển thị tổng số tiền nợ và thông báo cho bạn khi lập hoá đơn cho PSI. Nếu đó là một hóa đơn, hãy hỏi các nhà cung cấp xem họ đã gửi các hóa đơn đến First Student (Bộ phận xử lý các yêu cầu bồi thường của chúng tôi) hay chưa.

Khi bạn tới một Bác sĩ / Bệnh viện ngoài mạng, bạn có thể phải trả tiền trước cho bác sĩ / bệnh viện đó và gửi các hóa đơn y tế gốc và biên lai y tế cùng với đơn yêu cầu bồi thường đến First Student (Bộ phận xử lý các yêu cầu bồi thường của chúng tôi) . First Student (Bộ phận xử lý các yêu cầu bồi thường của chúng tôi) sau đó sẽ hoàn trả tiền lại cho bạn dựa theo những lợi ích đã được chỉ ra trong Các chính sách bảo hiểm của bạn.


You need to download and print your ID Card & Claim Form from your PSI online account then submit Medical Claims by Mail or Electronically:

BY MAIL - Send this Claim Form & All Itemized Bills to:

First Student
P.O. Box 809025
Dallas, TX 75380-9025

Please fill out the entire first page and be sure to indicate your current address when you submit this. Your doctor will need to fill out the second page of the form

ELECTRONICALLY - Doctors/Hospitals can also submit a claim electronically, using Emedeon (formerly WebMD). This gives a faster turn-around time than submitting a claim by mail. Check with
your doctor to see if they are a participant. If they are, show them your ID Card. Electronic Data interchange (EDI) Payor ID: 74227

You can check your claim status by calling First Student at 1-888-302-6182 or email customerservice@uhcsr.com.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IMPORTANT THINGS TO KNOW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1. Always bring your PSI ID Card & Claim Form when you visit the hospital. You can download this from your PSI online account.

2. If you pay for your medical bills upfront, please complete a Claim Form and attached all itemized bills, statements, and receipts attached, and send it to our claims division by Mail. For details on how to file claims, please click here

3. If a Preferred Provider is not available in the Network Area, benefits will be paid at the level of benefits shown as Preferred Provider benefits. Please keep in mind, although the website is updated frequently, it does not always reflect the most up to date information. Prior to being seen, you should always confirm the Preferred Provider is part of the network, as this can change without notice by calling 1-888-302-6182 and/or by asking the Doctor/Hospital. Network Area is 50 mile radius around your school campus.

4. If the Covered Medical Expense is incurred due to a Medical Emergency, benefits will be paid at the Preferred Provider level of benefits.


 Làm thế nào để yêu cầu bồi thường đối với các đơn thuốc? ∧ Đầu trang ∧ 
Claim Form Notes: After filling out the necessary information, please read the acknowledgement carefully (located at the bottom of page) and sign and date in the space provided. In order for your request to be processed, all receipts must contain the information listed below:

  • Date prescription filled
  • Name and address of pharmacy
  • Doctor name or ID number
  • NDC number (drug number)
  • Name of drug and strength
  • Quantity and days’ supply
  • Prescription number (Rx number)
  • DAW (Dispense As Written)
  • Amount paid

This information can usually be found on the receipt which is stapled on the outside of the packaging or in some cases located inside. Your pharmacist can provide the necessary information
as well.

Please mail completed form and receipt(s) to:
FIRST STUDENT
P.O. Box 809025
Dallas, TX 75380-9025

 Làm thế nào tôi có thể nhận được một mẫu đơn yêu cầu bồi thường? ∧ Đầu trang ∧ 

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường có thể được lấy từ tài khoản của bạn, hãy nhấp vào "LẤY CÁC VĂN BẢN BẢO HIỂM"

 Sẽ mất bao lâu để xử lý yêu cầu bồi thường của tôi? ∧ Đầu trang ∧ 

Phải mất 30 ngày làm việc để Bộ phận xử lý của chúng tôi xử lý yêu cầu bồi thường của bạn.

 Tại sao yêu cầu bồi thường của tôi chỉ được thanh toán một phần hoặc bị từ chối? ∧ Đầu trang ∧ 

Cho dù là thanh toán một phần, chưa được giải quyết hoặc bị từ chối, một bản Giải thích về Lợi ích (EOB) sẽ được chuyển tiếp cho cả người được bảo hiểm và bác sĩ hoặc bệnh viện về cách xử lý của chúng tôi. Các mục sau đây sẽ xác định số tiền mà bạn phải chịu khi bạn nộp yêu cầu bồi thường cho Bộ phận xử lý các yêu cầu bồi thường của chúng tôi:

1) Sự khác biệt về thanh toán giữa một Bác sĩ / Bệnh viện trong mạng và Bác sĩ / Bệnh viện ngoài mạng.

2) Các trường hợp để xác định xem khấu trừ hoặc Co-Pay có được áp dụng hay không, và số tiền tương ứng.

3) Tỷ lệ phần trăm PSI sẽ phải trả dựa theo các điều lệ lợi ích của bạn.

Hãy nhớ rằng tất cả các yêu cầu bồi thường được trả theo những lợi ích được ghi trong quyển chính sách bảo hiểm của bạn.

 Tại sao tôi lại nhận được một hóa đơn qua bưu điện? ∧ Đầu trang ∧ 

Hầu hết các nhà cung cấp sử dụng hóa đơn do hệ thống tạo ra, nơi mà máy tính của họ tự động gửi đi các hóa đơn. Các nhà cung cấp thuộc nhiều chương trình sức khỏe khác nhau, họ có thể không gửi hóa đơn cho chúng ta một cách chính xác. Luôn luôn cung cấp cho họ tờ đơn yêu cầu bồi thường, trong đó có ghi địa chỉ bưu điện của First Student (Bộ phận xử lý các yêu cầu bồi thường của chúng tôi) như dưới đây:

First Student
P.O. Box 809025
Dallas, TX 75380-9025
1-888-302-6182

 ∧ Đầu trang ∧  
(Trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin tiêu chuẩn mời bạn xem phiên bản tiếng Anh của trang web này.)