English | 简体中文 | 繁體中文 | Español | 日本語 | 한국어 | ภาษาไทย | Indonesian | Tiếng Việt
ข้อมูลการเคลม
        วิธีตรวจสอบสถานะการเคลม
        วิธีการเคลม
        วิธีรับแบบฟอร์มเคลม
        ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลม
        ทำไมคุณถึงได้รับเงินคืนเพียงบางส่วน หรือการเคลมนั้นได้รับการปฏิเสธ
        ทำไมถึงได้ใบเรียกเก็บเงินทางไปรษณีย์
วิธีตรวจสอบสถานะการเคลม

For all claims and benefit inquires please contact PSI Benefits at 1-888-302-6182 or email customerservice@uhcsr.com.

You can also log on OR create your UnitedHealthcare account at: https://www.uhcsr.com/SelfServiceSupport/Students/myAccount/.

 วิธีการเคลม ∧ ขึ้นไปหน้าบนสุด ∧ 

เมื่อคุณไปพบเครือข่ายแพทย์ในคู่สัญญา โปรดแสดงบัตรประกันของPSI และนำแบบฟอร์มการเคลมไปด้วยเพื่อให้เครือข่ายแพทย์ในคู่สัญญาเรียกเก็บเงินจากเราได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าคุณได้รับใบเรียกเก็บเงินจากทางโรงพยาบาล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ใช่ “ใบแจ้ง” โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะส่งใบแจ้งให้คุณเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเงิน และ แจ้งคุณว่าทางพวกเขาได้เรียกเก็บจากทาง PSI แล้ว หากคุณได้รับใบเรียกเก็บเงินโปรดสอบถามทางโรงพยาบาลว่า ได้ส่งใบเรียกเก็บนั้นให้กับทางกลุ่มบริษัท First Student (แผนกเคลม) แล้วหรือไม่

เมื่อคุณไปพบแพทย์ที่อยู่นอกเครือข่ายคู่สัญญาของเราและต้องชำระเงินก่อน คุณสามารถส่งใบเสร็จตัวจริง และรายการรักษา แนบพร้อมแบบฟอร์มการเคลมมาได้ทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มบริษัท First Student (แผนกเคลม)ทางเราจะจ่ายเงินคืนให้ในส่วนที่คุณได้ชำระไปก่อนตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์ของคุณ


You need to download and print your ID Card & Claim Form from your PSI online account then submit Medical Claims by Mail or Electronically:

BY MAIL - Send this Claim Form & All Itemized Bills to:

First Student
P.O. Box 809025
Dallas, TX 75380-9025

Please fill out the entire first page and be sure to indicate your current address when you submit this. Your doctor will need to fill out the second page of the form

ELECTRONICALLY - Doctors/Hospitals can also submit a claim electronically, using Emedeon (formerly WebMD). This gives a faster turn-around time than submitting a claim by mail. Check with
your doctor to see if they are a participant. If they are, show them your ID Card. Electronic Data interchange (EDI) Payor ID: 74227

You can check your claim status by calling First Student at 1-888-302-6182 or email customerservice@uhcsr.com.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IMPORTANT THINGS TO KNOW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1. Always bring your PSI ID Card & Claim Form when you visit the hospital. You can download this from your PSI online account.

2. If you pay for your medical bills upfront, please complete a Claim Form and attached all itemized bills, statements, and receipts attached, and send it to our claims division by Mail. For details on how to file claims, please click here

3. If a Preferred Provider is not available in the Network Area, benefits will be paid at the level of benefits shown as Preferred Provider benefits. Please keep in mind, although the website is updated frequently, it does not always reflect the most up to date information. Prior to being seen, you should always confirm the Preferred Provider is part of the network, as this can change without notice by calling 1-888-302-6182 and/or by asking the Doctor/Hospital. Network Area is 50 mile radius around your school campus.

4. If the Covered Medical Expense is incurred due to a Medical Emergency, benefits will be paid at the Preferred Provider level of benefits.


 วิธีรับแบบฟอร์มเคลม ∧ ขึ้นไปหน้าบนสุด ∧ 
Claim Form Notes: After filling out the necessary information, please read the acknowledgement carefully (located at the bottom of page) and sign and date in the space provided. In order for your request to be processed, all receipts must contain the information listed below:

  • Date prescription filled
  • Name and address of pharmacy
  • Doctor name or ID number
  • NDC number (drug number)
  • Name of drug and strength
  • Quantity and days’ supply
  • Prescription number (Rx number)
  • DAW (Dispense As Written)
  • Amount paid

This information can usually be found on the receipt which is stapled on the outside of the packaging or in some cases located inside. Your pharmacist can provide the necessary information
as well.

Please mail completed form and receipt(s) to:
FIRST STUDENT
P.O. Box 809025
Dallas, TX 75380-9025

 ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลม ∧ ขึ้นไปหน้าบนสุด ∧ 

แผนกเคลมจะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ เพื่อดำเนินการเคลมของคุณ

 ทำไมคุณถึงได้รับเงินคืนเพียงบางส่วน หรือการเคลมนั้นได้รับการปฏิเสธ ∧ ขึ้นไปหน้าบนสุด ∧ 

ในกรณีที่ได้รับเงินคืนไม่เต็มส่วน ค้างในระหว่างดำเนินการ หรือถูกปฏิเสธ คำอธิบายทางสิทธิประโยชน์จะถูกส่งไปทั้งผู้เอาประกัน และแพทย์ หรือโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเคลมนั้นๆข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะมีผลต่อเงินที่คุณชำระล่วงหน้าเมื่อแผนกเคลมได้รับเรื่องเคลมแล้ว

1) ส่วนต่างของค่าใช้จ่ายระหว่าง เครือข่ายแพทย์/โรงพยาบาลคู่สัญญา และแพทย์/โรงพยาบาลนอกเครือข่ายคู่สัญญา

2) ในกรณีที่มีการหักลด หรือการชำระเงินร่วมกัน และจำนวนเงินตามส่วน

3) เมื่ออัตราส่วนที่ PSI จะจ่ายนั้นมีผลจากกรมธรรม์ของคุณ

โปรดจำไว้ว่าการจ่ายค่าเคลมนั้นขึ้นอยู่กับกำหนดสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ของคุณ

 ทำไมถึงได้ใบเรียกเก็บเงินทางไปรษณีย์ ∧ ขึ้นไปหน้าบนสุด ∧ 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ระบบการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะส่งใบเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติอีกทั้งโรงพยาบาลเหล่านั้นได้เข้าร่วมกับแผนคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เรียกเก็บเงินจากทางเราได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรยื่นแบบฟอร์มการเคลม ซึ่งได้ระบุที่อยู่ของกลุ่มบริษัท First Student (แผนกเคลม) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

First Student
P.O. Box 809025
Dallas, TX 75380-9025
1-888-302-6182

 ∧ ขึ้นไปหน้าบนสุด ∧  
(เว็บเพจหน้านี้ใช้สำหรับการอ้างอิง ทางเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเท่านั้น)